Kadry i płace

Kadry i płace

Chcesz usprawnić i zwiększyć efektywność przebiegu procesów kadrowo-płacowych w swojej firmie? Powierz ich obsługę naszym specjalistom. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na kluczowych obszarach swojej działalności biznesowej, a dodatkowo zoptymalizować koszty.

W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego możesz zlecić nam między innymi takie zadania, jak:

 • prowadzenie bazy danych osobowych pracowników
 • prowadzenie aktualizacji teczek osobowych pracowników
 • archiwizacja kartotek byłych pracowników
 • ewidencja czasu pracy pracowników na podstawie otrzymanych danych
 • zarządzanie terminarzem aktualizacji badań lekarskich i szkoleń obowiązkowych
 • przygotowanie wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji
 • szczegółowe raportowanie zgodnie z określonymi przez Ciebie wymaganiami
 • comiesięczne naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie zdefiniowanym przez zakładowy regulamin wynagradzania i przepisy prawa
 • obsługa umów o pracę, umów-zleceń i umów o dzieło
 • przygotowanie dokumentacji m.in. do ZUS, urzędów skarbowych, GUS
 • realizacja przelewów na konta pracowników i przygotowanie dokumentacji do wypłat
 • rozliczanie czasu pracy i absencji
 • rozliczanie kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz określonymi przez Ciebie specyficznymi potrzebami
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • doradztwo w zakresie BHP